Doğan Akademi, Doğan Holding ve Egmont Holding ortak markasıdır.
  • Doğan Egmont
  • Doğan Kitap
  • Dex Kitap
Ortaokul
Ortaokul

Kitaplarımız Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı müfredat programlarının paylaşmış olduğu kazanımlara uygun şekilde hazırlanmıştır. Yeni sınav sistemine uygun yeni nesil sorulardan oluşan kitaplarımızda amacımız öğrenciyi pek çok farklı soru tarzı ile buluşturmaktır. Bu amaçla görsellerden, grafiklerden, paragraflardan yola çıkılarak her konu ile ilişkili sorular hazırlanmıştır.

5,6,7 ve 8. Sınıf Kazanım Odaklı Çalışma Kitaplarımız PISA ve TIMSS gibi uluslararası sınavlara uygun içerik, etkinlik ve sorularla hazırlanmış olup öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, kolaydan zora giden bir yapı içermektedir.

8. Sınıf Soru Bankası kitaplarımızdaki testler hem konu bazlı hem de ünite bazlı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Konu bazlı testlerimizdeki sorular tamamen MEB müfredatına uygun şekilde hazırlanmıştır ve konuların iyi anlaşılması ile pekiştirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda testlerimizdeki uzun, detaylı sorularımız öğrencilerimizin analiz etme, yorumlama, grafik-şekil okuma becerisini artırma, muhakeme gücünü sorgulamaya yönelik farklı, PISA modeli yeni nesil soru tarzlarındadır. Her ünite sonunda yer alan Ünite Değerlendirme Testlerimiz ile öğrencilerimiz tüm üniteyi bir arada görme imkânı bularak konular arası bağlantıları da fark edeceklerdir.

Soru bankalarımızdaki Kazanım Odaklı Testler, Pekiştirme Testleri ve Ünite Denemeleri’nden oluşmaktadır. Kazanım ...
Soru bankalarımızdaki Kazanım Odaklı Testler, Pekiştirme Testleri ve Ünite Denemeleri’nden oluşmaktadır. Kazanım ...
Soru bankalarımızdaki Kazanım Odaklı Testler, Pekiştirme Testleri ve Ünite Denemeleri’nden oluşmaktadır. Kazanım ...
Soru bankalarımızdaki Kazanım Odaklı Testler, Pekiştirme Testleri ve Ünite Denemeleri’nden oluşmaktadır. Kazanım ...
Soru bankalarımızdaki Kazanım Odaklı Testler, Pekiştirme Testleri ve Ünite Denemeleri’nden oluşmaktadır. Kazanım ...
Soru bankalarımızdaki Kazanım Odaklı Testler, Pekiştirme Testleri ve Ünite Denemeleri’nden oluşmaktadır. Kazanım ...
Daha fazlasını gör
Tasarım ve Uygulama: Carbon Interaktif 2019